Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Lietuvos miestų ir miestelių atstatymas 1918–1925 m.

Vaidas Petrulis, Brigita Tranavičiūtė, Arvydas Pakštalis, Paulius Tautvydas Laurinaitis

Lietuvos miestų ir miestelių atstatymas 1918–1925 m.

Dar nesibaigus Pirmajam pasauliniam karui, buvo susirūpinta Lietuvos atstatymo klausimu. Valstybės kūrimo laikotarpiui po 1918 m. skirta nemažai tyrimų, tačiau Lietuvos miestų ir miestelių tyrimo atstatymo problemomis domėtasi tik fragmentiškai. Monografijos „Lietuvos miestų ir miestelių atstatymas 1918–1925 m.“ autoriai ėmėsi ambicingo tikslo – atskleisti, kaip pokario Lietuvoje buvo bandoma suformuoti pagrindinius miestų ir miestelių atstatymo principus ir atlikti atstatymo darbus 1918–1925 m. Autoriai taikliai pastebi (6 p.), kad „atstatymas vyko kartu su valstybingumo kūrimu, todėl šiame kontekste turėjo ne tik tiesioginę reikšmę – atstatyti sugriautą turtą, bet ir simbolinę – kokiomis idėjomis remiantis bus statomi Lietuvos miestai, kokiuose namuose gyvens žmonės, kokius palengvinimus jiems suteiks laukiama modernizacija ir galiausiai kokioje valstybėje bus gyvenama“. Vadinasi, miestų ir miestelių atstatymo klausimas buvo siejamas ne tik su tiesioginiu pastatų atstatymu, bet turėjo ir platesnę reikšmę. Tai buvo idėjinio urbanistinio lauko formavimasis, miestų ir miestelių teritorinė plėtra ir planavimas.

Išleido: KTU leidykla Technologija.

Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas