lt

Paroda apie neeilines Lietuvos moteris

Paroda apie neeilines Lietuvos moteris

Parodų salėje atidaryta nauja paroda „100 moterų, kūrusių Lietuvą“. 1918 lapkričio 2 d. Lietuvos valstybės laikinosios Konstitucijos pamatiniuose dėsniuose įtvirtinta moterų balsavimo teisė. Moterų judėjimas prasidėjo dar anksčiau – 1905 m. Aktyvios moterys siekė rinkimų teisės, ekonominės lygybės, priešinosi smurtui šeimoje, taip pat kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Moterys suvokė savo pareigą įsitraukti į šalies valdymą ir gynybą. Išsiveržusios iš namų šeimininkių vaidmens, savo žiniomis ir gebėjimais  eikšmingai gerino gyvenimą Lietuvoje. Rašant Lietuvos istoriją moterų darbai ir pasiekimai, deja, neretai paliekami nuošalyje. Šioje parodoje pristatoma 100 moterų, kūrusių Lietuvą.

Visos 100 moterų yra labai skirtingos asmenybės: yra menininkių (rašytojų, dailininkių, muzikių, aktorių), teisininkių, sporto pradininkių ir iškilių sportininkių, istorikių ir etnografių, medikių,  mokytojų, profesorių, mokslininkių, visuomenininkių (tokių kaip moterų teisių kovotojos Ona Brazauskaitė - Mašiotienė, Sofija Kymantaitė - Čiurlionienė), aviatorių. Taip pat didelę parodos dalį  užima pasipriešinimo judėjimo dalyvės: Loreta Asanavičiūtė, Marcelė Kubiliūtė, Joana Pavalkytė - Griniuvienė, Birutė Mažeikaitė - Ramanauskienė, Didžiojo Lietuvių seimo dalyvė Gabrielė  Petkevičaitė - Bitė. Visas šias moteris vienija tai, kad jos dirbo dėl Lietuvos valstybės, savo pergales skyrė jai ir jos žmonėms. Visą informaciją apie moteris bei jų nuveiktus darbus galima rasti čia.

Dailininkė – Akvilė Malukienė, idėja ir tekstai – Lygių galimybių plėtros centro

Bendruomenių kraštotyra
Vasara su knyga
Mickevičiana
Vilnijos vartai
Skaitymo festivalis
Bibliotekos rekonstrukcija
Epaveldas
Bibliotekos pažangai 2
Knygų lobis
Interaktyvi biblioteka