lt

Norintiems dirbti bibliotekoje – darbo pasiūlymas

Norintiems dirbti bibliotekoje – darbo pasiūlymas

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos skyrius ieško naujo komandos nario – vyriausiojo(-iosios) metodininko(-ės) projektams.

Jei mėgstate kūrybinį darbą, esate organizuota(-s), komunikabili(-us), turite darbo patirties rengiant ir koordinuojant projektus, turite idėjų kokių projektų bibliotekoje trūksta, šis darbas kaip tik Jums.

Pareigybės lygis – A1, pareiginės algos koeficientas: 7,2-7,92 (priklausomai nuo darbo patirties). Darbo sutartis neterminuota. Preliminari darbo pradžia: 2022 m. gruodžio mėn.

Darbo pobūdis:

Metodininkas(-ė) projektams inicijuoja, vykdo ir koordinuoja projektus, dalyvauja formuojant darbo grupes projektams vykdyti; rengia projektų paraiškas, valdo ir administruoja projektus, koordinuoja nacionalinius ir tarptautinius projektus; organizuoja ir vadovauja bibliotekoje įgyvendinamų projektų įgyvendinimo komandai, užtikrina pagrindinių projekto įgyvendinimo sprendimų priėmimą; atlieka vykdomų, įgyvendinamų  projektų stebėseną: kontroliuoja lėšų panaudojimą, pirkimus, tvarko dokumentaciją, rengia sutartis, teikia savalaikes ataskaitas; organizuoja ir vykdo fondoiešką: nagrinėja galimybes gauti finansinę paramą iš paramos fondų, programų, tarptautinių organizacijų, rėmėjų ir pan. 

Reikalavimai kandidatui(-ei):  

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių arba humanitarinių mokslų krypties išsilavinimą magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį, ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintais teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą;
 • būti susipažinęs su projektinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymais, susijusiais su Europos Sąjungos subsidijų programos įgyvendinimu;
 • išmanyti bibliotekos projektinės veiklos organizavimo, valdymo ir administravimo teorinius ir metodinius principus; projekto idėjos analizės, rengimo, valdymo ir įgyvendinimo metodiką;
 • gebėti priimti savarankiškus sprendimus;
 • mokėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, greitai ir tiksliai formuluoti mintis, rašyti įvairaus tipo tekstus, ieškoti, atrinkti, analizuoti, kritiškai vertinti ir apibendrinti informaciją;
 • planuoti, organizuoti ir vertinti veiklą;
 • komunikuoti su profesine aplinka ir visuomene;
 • dirbti komandoje, priimti sprendimus ir pasidalinti atsakomybe;
 • dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu.
 • prioritetas teikiamas pretendentams, kurie turi patirties rengiant, vykdant ir administruojant projektus.

Gyvenimo aprašymo (CV) ir trumpo motyvacinio laiško lauksime iki 2022 m. gruodžio 2 d. Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Danutė Blažuk, [email protected], (8 5) 62 55 70. Konfidencialumą garantuojame.

Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Biblioteka visiems
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas
AVBA