Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Norintiems dirbti bibliotekoje – darbo pasiūlymas

Norintiems dirbti bibliotekoje – darbo pasiūlymas

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos skyrius ieško naujo komandos nario – vyriausiojo(-iosios) metodininko(-ės) projektams.

Jei mėgstate kūrybinį darbą, esate organizuota(-s), komunikabili(-us), turite darbo patirties rengiant ir koordinuojant projektus, turite idėjų kokių projektų bibliotekoje trūksta, šis darbas kaip tik Jums.

Pareigybės lygis – A1, pareiginės algos koeficientas: 7,2-7,92 (priklausomai nuo darbo patirties). Darbo sutartis neterminuota. Preliminari darbo pradžia: 2022 m. gruodžio mėn.

Darbo pobūdis:

Metodininkas(-ė) projektams inicijuoja, vykdo ir koordinuoja projektus, dalyvauja formuojant darbo grupes projektams vykdyti; rengia projektų paraiškas, valdo ir administruoja projektus, koordinuoja nacionalinius ir tarptautinius projektus; organizuoja ir vadovauja bibliotekoje įgyvendinamų projektų įgyvendinimo komandai, užtikrina pagrindinių projekto įgyvendinimo sprendimų priėmimą; atlieka vykdomų, įgyvendinamų  projektų stebėseną: kontroliuoja lėšų panaudojimą, pirkimus, tvarko dokumentaciją, rengia sutartis, teikia savalaikes ataskaitas; organizuoja ir vykdo fondoiešką: nagrinėja galimybes gauti finansinę paramą iš paramos fondų, programų, tarptautinių organizacijų, rėmėjų ir pan. 

Reikalavimai kandidatui(-ei):  

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių arba humanitarinių mokslų krypties išsilavinimą magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį, ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintais teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą;
 • būti susipažinęs su projektinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymais, susijusiais su Europos Sąjungos subsidijų programos įgyvendinimu;
 • išmanyti bibliotekos projektinės veiklos organizavimo, valdymo ir administravimo teorinius ir metodinius principus; projekto idėjos analizės, rengimo, valdymo ir įgyvendinimo metodiką;
 • gebėti priimti savarankiškus sprendimus;
 • mokėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, greitai ir tiksliai formuluoti mintis, rašyti įvairaus tipo tekstus, ieškoti, atrinkti, analizuoti, kritiškai vertinti ir apibendrinti informaciją;
 • planuoti, organizuoti ir vertinti veiklą;
 • komunikuoti su profesine aplinka ir visuomene;
 • dirbti komandoje, priimti sprendimus ir pasidalinti atsakomybe;
 • dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu.
 • prioritetas teikiamas pretendentams, kurie turi patirties rengiant, vykdant ir administruojant projektus.

Gyvenimo aprašymo (CV) ir trumpo motyvacinio laiško lauksime iki 2022 m. gruodžio 2 d. Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Danutė Blažuk, [email protected], (8 5) 62 55 70. Konfidencialumą garantuojame.

Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas