Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jūsų svajonių biblioteka. Kokia ji turėtų būti?

Jūsų svajonių biblioteka. Kokia ji turėtų būti?

2016–2017 metais atliktas tyrimas „Inovatyvių produktų ir paslaugų, skirtų bibliotekų veiklai tobulinti ir vartotojams pritraukti, sukūrimas“, kuriuo siekiama išanalizuoti Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos (VAVB) veiklą, esamą situaciją ir identifikuoti priemones, padėsiančias padidinti gyventojų, besinaudojančių bibliotekos paslaugomis, skaičių. Tyrimas išryškina esamas problemas, jame itin daug dėmesio skiriama ne tik vartotojų (dabartinių bibliotekos lankytojų), bet ir nevartotojų (asmenų, kurie nesinaudoja bibliotekos paslaugomis arba yra kitų bibliotekų lankytojai) grupei.

Tyrime rasite Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos tikslinių vartotojų kokybinių ir kiekybinių tyrimų ataskaitas, bibliotekos prekės ženklo ir inovatyvių paslaugų bei produktų, skirtų bibliotekos veiklai tobulinti ir vartotojams pritraukti, diegimo rekomendacijas. Tyrėjai, išanalizavę bibliotekos veiklą ir tendencijas, atkreipia dėmesį, kad biblioteką apibrėžianti tikslinė auditorija keičiasi – dirbantys profesionalai tampa profesionalais iš pašaukimo (antrepreneriai). Pradedantiesiems antrepreneriams bibliotekos erdvė atliepia dvilypį poreikį: iš vienos pusės, ieškoti, tirti ir taip burtis į konkrečią bendruomenę, iš kitos – atrasti konkrečią problemą ir gilintis į ją individualiai.

Tikslinė auditorija formuoja veiklos atsakomybes. Šiuo atveju kelios iš jų yra: kokybiškos literatūros ir informacijos atrinkimas, įrangos patirtims gilinti suteikimas, nuotolinės paslaugos skolintis, sužinoti, dalyvauti, tikslingos konferencijos apie pokyčius ir tendencijas, vidiniai mokymai apie kintančią bibliotekų kultūrą. Atsakomybės visaverčiam įgyvendinimui yra būtina atitinkama infrastruktūra. Esminis jos bruožas yra erdvių įvairovė, pritaikyta skirtingiems poreikiams – kaip namai su įvairių funkcijų kambariais, veikiančiais visą parą: informacijos atsirinkimas, gilinimasis į ją įvairiomis medijomis, pokalbiai ir diskusijos, darbo (pra)tęsimas nuotoliniu būdu ne bibliotekos erdvėje, galimybė laisvai kurti, mokymasis vietoje ir t.t.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vienas pagrindinių iššūkių yra sukurti vientisą prekės ženklą, puoselėjantį susijusias vertybes. Tai privalo būti daroma atliepiant tikslinės auditorijos – profesionalų iš pašaukimo (pradedančių antreperenerių) – įpročius ir bruožus. Tokia VAVB situacija, suprantant tikslinės auditorijos pokytį, su ja susijusias atsakomybes, infrastruktūros specifiką ir viešinimo turinį, apibrėžia pagrindinę veiklos kryptį – suteikti atradimams prasmę.

Tyrimą parengė VšĮ „Medijų edukacija“ ir ekspertai. Tyrimą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pagrindinė tyrimo partnerė – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.

Informacija parengta remiantis tyrimo „Inovatyvių produktų ir paslaugų, skirtų bibliotekų veiklai tobulinti ir vartotojams pritraukti, sukūrimas“ medžiaga.

Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas