Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Išrinkti geriausi Vilniaus regiono bibliotekininkai

Išrinkti geriausi Vilniaus regiono bibliotekininkai

Paskutinę rudens dieną Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko Vilniaus regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jo metu daug dėmesio skirta viešųjų bibliotekų vykdomam Medijų ir informacinio raštingumo ugdymui, atnaujintai tarpbibliotekinio abonemento paslaugai.

Pasibaigus posėdžiui vyko tradiciniai regiono bibliotekų „Riešuto“ apdovanojimai. Sveikiname 2023 metų laimėtojus:

Geriausias Vilniaus regiono bibliotekos vadovas

Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Leonarda Vilčiauskienė.

Apdovanojimas skiriamas už prasmingą bibliotekos veiklos plėtojimą, atnaujinimą, profesionalumą, aktyvią visuomeninę veiklą, iniciatyvumą telkiant kolektyvą ir vietos bendruomenę, organizuojant paslaugas įvairių poreikių žmonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų užimtumui, skaitymo skatinimo iniciatyvų organizavimą ir sklaidą, bibliotekos žinomumo didinimą.

Geriausia Vilniaus regiono bibliotekininkų komanda

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų grupė: Vaiva Malinauskienė, Roma Bartuškienė, Daiva Povilanskienė, Vida Levy, Ilona Salatkienė, Aldona Maceikienė, Rimutė Glavinskienė, Vilija Labenskienė, Asta Mickevičienė.

Apdovanojimas skiriamas už bibliotekos vardo garsinimą, aktyvų atstovavimą ir bibliotekininko teigiamo įvaizdžio kūrimą. Lazdijų viešosios bibliotekos darbuotojos rūpinasi Lazdijuose gimusios ir gyvenusios rašytojos, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės, talentingos kraštietės, literatūrologų aukštai įvertintos kūrėjos Bitės Vilimaitės atminimo išsaugojimu ir kūrybos garsinimu. Apdovanojamos bibliotekos darbuotojų grupės rūpesčiu dienos šviesą išvydo plačiai skaitomos, garsinamos ir vertinamos knygos – Bitės Vilimaitės „Rudens veidas. Juodos dienos. Pelkių drugiai“ ir Lazdijų krašto rašytojų antologija „Žaliuose ežerynuose“. Jos atvėrė platų vaizdą į Lazdijus kaip į literatūros lopšį ir leido vienai iš mažesniųjų Lietuvos bibliotekų išgarsinti Lazdijų kraštą, bibliotekos vardą.

Geriausia Vilniaus regiono bibliotekininkė

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Senųjų Trakų padalinio vyriausioji bibliotekininkė Agnieška Uscilienė.

Apdovanojimas skiriamas už labai gerus profesinio darbo rezultatus organizuojant vaikų neformaliojo švietimo veiklas, edukacijas, paskaitas. Agnieška Uscilienė apdovanojama ir už teigiamo bibliotekos įvaizdžio kūrimą, indėlį į Senųjų Trakų kaimo gyventojų bendruomeniškumo puoselėjimą. Senųjų Trakų biblioteka aktyviai dalyvauja vietos bendruomenės gyvenime, rengia bendruomeniškumo vakarus tiek bibliotekoje, tiek už jos ribų. Dėkojame Agnieškai Uscilienei už profesionalumą, žingeidumą, nuoširdų požiūrį į darbą, sėkmingai įgyvendinamas kultūrines, edukacines-švietėjiškas veiklas, turiningo laisvalaikio organizavimą bendruomenės nariams.

Vilniaus regiono bibliotekų tarybos specialiosios padėkos už įsitraukimą planuojant ir organizuojant medijų ir informacinio raštingumo veiklas bibliotekoje, koordinuojant renginius Pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės metu įteiktos šiems Vilniaus regiono bibliotekų MIRKT veiklų koordinatoriams:

Alytaus miesto Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Indrei Navickei; Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliotekininkystės ir fondų organizavimo skyriaus vedėjai Jūratei Šalaševičienei; Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Simno filialo darbuotojoms Sandrai Sejavičienei ir Linai Daniulevičienei; Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiajai bibliotekininkei-metodininkei Dalei Kalėdienei; Elektrėnų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiajai metodininkei Virginijai Venskutonienei; Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. metodininkei informacinėms technologijoms Ilonai Salatkienei; Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Evelinai Parniavskajai; Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos projektų vadovei Daliai Taparauskienei; Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinio-informacinio skyriaus bibliotekininkei Vaidai Švalkienei; Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos l. e. p. pavaduotojai Justinai Varičkinai; Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Jurgitai Urbonei; Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkei Daivai Armonienei; Vilniaus miesto centrinės bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėjai Laurai Kavaliauskaitei; Vilniaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Metodikos ir bibliotekų vadybos skyriaus vedėjai Violetai Dudutienei.

Padėkos už labai gerus rezultatus skleidžiant žinią apie duomenų bazes bibliotekose skirtos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresniajai bibliografei Akvilei Narbutienei; Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjai Daivai Ivoškienei; Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vedėjui Arnoldui Šatrauskui; Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėjai Almutei Kanapienienei ir Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Agnei Mikelionytei.

Padėkos taip pat skirtos: Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėjai Irenai Baranovskajai už ilgametį produktyvų darbą dalyvaujant bendrame Vilniaus apskrities viešųjų bibliotekų darbe – rengiant kraštotyros duomenų bazę „Vilnijos vartai“, už nuoširdų dalijimąsi darbo patirtimi ir kraštotyros naujienų sklaidą; Alytaus rajono savivaldybės bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vyresniajai bibliografei kraštotyrai Linai Vasiliauskaitei už nuoširdų ir kruopštų darbą dalyvaujant bendrame Alytaus apskrities viešųjų bibliotekų darbe – rengiant kraštotyros duomenų bazę „Dainavos kraštas“.

Padėkos už aktyvumą vykdant tarpbibliotekinio abonemento paslaugą skirtos: Alytaus miesto savivaldybės Jurgio Kunčino bibliotekininkei Vidai Veličkienei; Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiajai bibliotekininkei Loretai Maliužinaitei; Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Raimondai Raudoniūtei. 

Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas