Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Eva Erika Labutytė-Vanagienė: Mažoji Lietuva - tai mano meilė, mano priedermė, mano viskas

Eva Erika Labutytė-Vanagienė: Mažoji Lietuva - tai mano meilė, mano priedermė, mano viskas

Balandžio 25 d. bibliotekoje buvo prisiminta Eva Erika Labutytė-Vanagienė, kuriai šiais metais balandžio 15 d. būtų suėję 80 metų. Prisiminimais apie ją dalijosi prof. Viktorija Daujotytė, prof. Domas Kaunas, žurnalistė Aušra Kalinauskienė, Evos vyras Gediminas Vanagas, sūnus Kęstutis, kartu studijavęs dailininkas Jonas Varnas, menotyrininkė Nijolė Tumėnienė ir kiti.
Apie Evą Eriką Labutytę-Vanagienę galima pasakoti ir diskutuoti ilgai. Vadinta ją Ieva ar Eva, dailininke-grafike ar visuomenininke, kraštotyrininke? Visgi šie epitetai atspindi tik labai mažą jos veiklos dalį. Geriausiai ir taikliausiai Eva, sūnaus nuomone, įvardinta Plikiuose esančioje memorialinėje lentoje: ji – Mažosios Lietuvos dvasios puoselėtoja.
Šis regionas Evai buvo ne tik gimtasis kraštas. Viename interviu kūrėja pasakojo, kad „Mažoji Lietuva – tai mano meilė, mano priedermė, mano viskas“. Mažosios Lietuvos dvasia, simbolika atsispindėjo ir Evos gyvenime, ir kūryboje. Ji kūrė žymių lietuvininkų – Mažvydo, Vydūno, Martyno Jankaus, Kristijono Donelaičio, Jono Bretkūno ir kitų – portretus, parengė Ievai Simonaitytei skirtą lino raižinių ciklą. Kūrė ekslibrius, mažąją plastiką, stiklo dirbinius, kuriuose ryškūs Mažosios Lietuvos paveldo, architektūros detalių, istorijos ženklai. Eva daug dirbo siekdama pažinti ir išsaugoti šio krašto istoriją, specifinę tapatybę, daug nuveikė kuriant Martyno Jankaus muziejų Bitėnuose.
Prisiminimų vakare kalbėta ir apie dailininkės asmenybę, jos kruopštumą, pareigingumą ir mokėjimą rasti sprendimus. Prof. D. Kaunas pasakojo apie jos šilumą, draugiškumą, optimizmą, kaip Eva sakiusi, kad „mes esame, vadinasi, – gerai“. Jos artimieji ir draugai taip pat minėjo aktyvumą, išskirtinį atsidavimo krašto istorijos puoselėjimui.
Sūnus Kęstutis Vanagas išsakė norą skleisti Evos palikimą – išleisti jos darbų albumą, papildytą draugų, artimųjų prisiminimais. Taip būtų ir taip toliau prisidedama ir prie dailininkės, ir prie Mažosios Lietuvos istorijos įamžinimo.

Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas