lt

Atšaukiamas renginys

Atšaukiamas renginys

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka), gavusi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro (toliau – Centras) informaciją, atšaukė 2019 m. kovo 28 d. planuotą renginį „Kaip mums atsakyti už Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį?“. Renginio organizatorius filosofas dr. Andrius Kulikauskas kvietė į „drąsų ir atsakingą pokalbį, kaip mums įvairiai puoselėti savo atsakomybę už Lietuvą“. Tačiau A. Kulikausko naudojamos formuluotės, pristatant renginį BNS portale, tiek Bibliotekos, tiek Centro nuomone yra nekorektiškos.

Pil. Andrius Kulikauskas, pristatydamas šį renginį BNS portale, vartoja tokius niekuo nepagrįstus, įžeidžiamus teiginius kaip „Jono Noreikos nusikaltėlių gauja“, „1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimai žmonijai“ ir pan. Centro nuomone, šie teiginiai, kaip ir kiti, kuriuos pil. A. Kulikauskas kartu su pil. A. Gochinu pristato savo skelbiamame tyrime (pvz., Jono Noreikos prilyginimas Hitleriui ir Stalinui, lietuvių nacionalistų partijos prilyginimas nacių ar komunistų partijoms, teiginiai „lietuvių atsakomybė už nusikaltimus prieš žmoniją“, „žydų likimą visaip sprendė lietuviai“, „naciai netyrė Štuthofo kalinių“, „Jonas Noreika buvo Lietuvos ir žmonijos priešas“, „Jonas Noreika įvairiai nusikalto prieš žmoniją“, „Jono Noreikos nusikaltėlių gauja“, „Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus bei Lietuvos laikinosios vyriausybės nusikaltimus engiant Lietuvos žydus“, kaltinimai žydus gelbėjusio vyskupo Vincento Borisevičiaus, kitų Telšių vyskupų ir kunigų atžvilgiu („Jonas Noreika įklampino Telšių vyskupijos vyskupus ir kunigus į nusikaltimus prieš žmoniją“ ir kt.) sietini ne su mokslu, o su okupacinių laikotarpių propagandiniu neobjektyvumu ir dezinformacija ir galimai pažeidžia LR Konstitucijos 25 ir 31 str. ir LR Baudžiamojo kodekso 154 str. dėl šmeižto, taip pat Visuomenės informavimo įstatymo 3 str., Visuomenės informavimo etikos kodekso 3 str. Atkreiptinas dėmesys, kad į BNS portalą savo pranešimą A. Kulikauskas patalpino pats, BNS agentūra už jo turinį neatsako. A. Kulikauskas praneša, kad numatomame [dabar jau atšauktame] renginyje kalbės būtent Jono Noreikos ir Holokausto Lietuvoje tema ir komentuos 2019-03-27 teismo sprendimą šiuo klausimu. Pranešame, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė JAV gyvenančio Lietuvos piliečio Granto A. Gochino skundą prieš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą. Šioje byloje G. A. Gochinas prašė teismo įpareigoti Genocido ir rezistencijos tyrimo centrą pakeisti savo istorinę išvadą dėl J. Noreikos veiklos Antrojo pasaulinio karo metais, teigdamas neva J. Noreika kolaboravo su naciais ir dalyvavo Holokauste. Tuo tarpu Centras G. A. Gochino medžiagą teismui įvertino kaip „nacių propagandos atkartojimą, kad už Holokaustą Lietuvoje neva atsakingi ne vokiečiai, o lietuviai.“

Platesni Centro argumentai tiek J. Noreikos veiklos atžvilgiu, tiek A. Kulikausko – G. A. Gochino „tyrimų“ klausimu yra nurodyti Centro svetainėje adresu: http://genocid.lt/UserFiles/File/Titulinis/2019/20190327_noreika.pdf

Atsiprašome skaitytojų, kad paskelbėme renginį nepakankamai įsigilinę į jo turinį. Dėkojame Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centrui už bendradarbiavimą.

Bendruomenių kraštotyra
Vasara su knyga
Mickevičiana
Vilnijos vartai
Skaitymo festivalis
Bibliotekos rekonstrukcija
Epaveldas
Bibliotekos pažangai 2
Knygų lobis
Interaktyvi biblioteka