lt

Absoliuti dauguma lankytojų rekomenduotų mūsų biblioteką kitiems

Absoliuti dauguma lankytojų rekomenduotų mūsų biblioteką kitiems

Tyrimas „Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimas paslaugomis“ atliktas rugsėjo-spalio mėnesiais. Kaip informuoja tyrimą atlikusi Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vyriausioji metodininkė Greta Bacevičiūtė, apklausoje dalyvavo 559 bibliotekos lankytojai: į elektroninės anketos klausimus atsakė 529, spausdintą anketą užpildė 30 respondentų. Respondentai atstovavo įvairias amžiaus grupes, iš kurių didžiausią dalį sudarė 20-29 metų ir 30-39 metų bibliotekos lankytojai. Apklausos rezultatai rodo, kad populiariausia paslauga yra vartotojų panaudai teikiamas bibliotekos knygų fondas (98,9 proc.). Absoliuti dauguma apklausos dalyvių (92,8 proc.) taip pat naudojasi bibliotekininkų teikiamomis konsultacijomis bei pagalba ieškant ir naudojantis informacija. Dauguma respondentų dažnai naudojasi ir bibliotekos elektroninėmis paslaugomis. Daugiau nei pusė apklaustųjų lankosi bibliotekos kultūriniuose renginiuose (57,4 proc.). Išskirtiniais nemokamais bibliotekos renginiais šiuo metu laikomi „Sutartinių ratas“ ir „Skaitymo festivalis. Kiek mažesnė dalis – skaito periodinius leidinius, o bibliotekos organizuojamose mokymuose lankosi 37,9 proc. apklaustųjų.

Formuojant VAVB lankytojų portretą galima teigti, kad didžiąją dalį bibliotekos skaitytojų sudaro 20-39 metų dirbančios moterys iš sostinės, turinčios aukštąjį išsilavinimą. Prie pastarųjų prisideda kitos tikslinės grupės: jaunimas (studentai) ir šiuo metu dėl įvairių priežasčių nedirbantys bibliotekos lankytojai (pensininkai, ieškantys darbo, esantys vaiko priežiūros atostogose). Dauguma respondentų yra nuolatiniai bibliotekos lankytojai ir naudojasi paslaugomis kartą per mėnesį (39,5 proc.) arba kartą per kelis mėnesius ( 23,6 proc.).

Bibliotekos veikla ir teikiamos paslaugos yra vertinamos palankiai. Absoliuti dauguma respondentų ketina lankytis bibliotekoje ateityje ir naudotis įvairiomis paslaugomis, be to yra linkę rekomenduoti ją kitiems. Itin palankiai įvertintos paslaugos, kurių kokybė susijusi su bibliotekos personalo profesionalumu bei kompetencijomis, bibliotekininko kontaktu su vartotojais. Pozityviai vertinamos bibliotekininkų teikiamos konsultacijos bei pagalba ieškant ir naudojantis informacija. Populiariausia paslauga – knygų skolinimas į namus, tačiau apklausoje buvo pažymėta, kad trūksta leidinių egzempliorių, skaitytojams tenka laukti ilgose eilėse. Dauguma apklausos dalyvių komentaruose pasisako už bibliotekos darbo laiko pailginimą. Bibliotekos aplinka ir po rekonstrukcijos atnaujintos bibliotekos patalpos tenkina absoliučią daugumą respondentų, tačiau nepatogumų kelia nuorodų, padedančių susiorientuoti bibliotekoje ir atvirame dokumentų fonde, nepakankamumas.

Šio tyrimo rezultatai padėjo išsiaiškinti ir įvertinti bibliotekos stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius ir sužinoti jų nuomonę bibliotekoje teikiamų paslaugų atžvilgiu, tobulinti bibliotekos veiklą, identifikuoti pagrindinius veiksnius, apsunkinančius naudojimąsi biblioteka.

Visą tyrimo ataskaitą skaitykite čia.

Bendruomenių kraštotyra
Vasara su knyga
Mickevičiana
Vilnijos vartai
Skaitymo festivalis
Bibliotekos rekonstrukcija
Epaveldas
Bibliotekos pažangai 2
Knygų lobis
Interaktyvi biblioteka