Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Regiono bibliotekų taryba

Vilniaus regiono bibliotekų taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji institucija prie Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus, teikianti pasiūlymus Alytaus ir Vilniaus apskričių teritorijose veikiančių viešųjų ir mokyklų (išskyrus aukštųjų) bibliotekų (toliau – regiono bibliotekų) veiklos strategijos formavimo ir strateginių sprendimų įgyvendinimo koordinavimo klausimais.

Tarybos tikslas yra dalyvauti koordinuojant, inicijuojant ir formuojant Vilniaus regiono bibliotekų veiklos strategiją bei teikti siūlymus veiklos organizavimui, siekti aktyvesnio regiono bibliotekų bendradarbiavimo. Vilniaus regiono bibliotekų taryba atlieka šias funkcijas – svarsto regiono bibliotekų tinklo paslaugų koordinavimo, strategijos ir plėtros klausimus; teikia pasiūlymus dėl regiono bibliotekų veiklos tyrimų ir kvalifikacijos tobulinimo programų bei vertina jų įgyvendinimo rezultatus; teikia rekomendacijas regiono bibliotekų bendradarbiavimo, teisinės informacinės bazės tobulinimo ir kitais veiklos klausimais. 

Tarybą sudaro 17 narių: LR kultūros ministerijos atstovas, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos specialistai, Vilniaus ir Alytaus apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų atstovai. Taryba renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per metus, esant poreikiui ar svarstytiniems klausimams dažniau.

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba