Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Renginių organizavimas bibliotekoje

 

Programos pavadinimas

Renginių organizavimas bibliotekoje

Programos autoriai

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė Aldona Jeleniauskienė,

Kultūrinių renginių organizatorė Rūta Skorupskaitė,

Dailininkė Kristina Karvelytė 

Programos tikslas

Supažindinti  su renginių  organizavimo  teorija ir praktika, pasidalinti gerąja renginių organizavimo patirtimi; Skatinti įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikyti praktinėje bibliotekos veikloje; Plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą.

Programos uždaviniai

Suteikti teorinių ir praktinių įgūdžių darbui renginių organizavimo srityje; Padėti tikslinės grupės dalyviams įgyti reikiamų kompetencijų savarankiškai organizuoti renginius bibliotekoje; Pristatyti ir aptarti konkrečias parodas, pagrindinius knygų parodų komponavimo ir meninio apipavidalinimo principus, pademonstruoti, kaip tai pritaikyti praktikoje..

Trumpas programos aprašymas

Kaip viešoji erdvė, kultūros ir žinių centras, biblioteka yra integrali bendruomenės dalis. Įvairovė joje  yra vienas svarbiausių gyvybingos kultūros atributų. Būtent renginiai gali suformuoti bibliotekos veidą ir įvaizdį, išryškinti savastį, išskirtinumą, suteikti saugią erdvę bendruomenės diskusijoms, vakarams, konferencijoms, knygų sutiktuvėms, parodoms ir kt. Renginių organizavimas ir  vadyba bibliotekoje yra viena iš svarbiausių veiklos sričių. Sėkmingas renginys  tūri būti kokybiškas, įdomus, novatoriškas, daryti poveikį ir sulaukti visuomenės atgarsio.

Kad renginys pavyktų, būtų palankiai įvertintas ir šiltai priimtas, reikia žinoti labai daug; kaip, kada ir kokiai grupei kokią renginio formą taikyti, kaip parengti scenarinį planą, pritaikyti aplinką, kokias technines priemones naudoti, kaip suburti aktyvą, paskirstyti darbus, ir t.t.

Programos mokymų diena dalijama į dvi dalis - teorinę ir praktinę:

teorinių užsiėmimų metu dalyviai supažindinami su renginių organizavimo teorija: kas yra renginys, kodėl renginiai veikia žmonių emocijas, renginių klasifikacija ir organizavimo komponentais, renginio planavimu, aktyvo funkcijomis, scenarijaus dėsniais, renginio organizatoriaus ryšiu su žiniasklaida ir kt., dalijamasi renginių bibliotekose pavyzdžiais ir gerąją patirtimi;

praktinių užsiėmimų metu  keliaujama po Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos erdves,  kartu su dailininke ir kultūrinių renginių organizatore aptariamos  veikiančios parodos (teminės, stendinės, vienos knygos, dailės, virtualios ir kt.) ir jų formos, diskutuojama apie parodų eksponavimo vietos tinkamumą ir galimybes, sklaidą, dalijamasi patirtimi apie jų kūrimą, apipavidalinimą, paklausą ir lankomumą,  atsakoma į klausimus.

Mokymosi dalyvių pažanga:

Pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas, bendravimas ir bendradarbiavimas.

Programos trukmė

8 akad. val.

Programa parengta

2020 m. (atnaujinta 2021 m.)

 

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba