Metodinės konsultacijos

Konsultacijos regiono bibliotekų atstovams teikiamos ir tiesiogiai telefonu ar elektroniniu paštu susisiekus su atitinkamu bibliotekos specialistu.  

Tema Specialistas Kontaktai
     
Projektinės veiklos organizavimo klausimai: projektinės veiklos dokumentų valdymas, komunikacija su užsienio partneriais

Vyriausioji metodininkė projektams Ieva Pranckūnaitė

Tel. 852616727

El. p. [email protected]

Komunikacijos klausimai: interneto svetainė, socialiniai tinklai, pranešimai spaudai, bendravimas su žiniasklaida, vidinė komunikacija Vyriausioji metodininkė komunikacijai Donata Baniūnienė 

Tel. 852107019

El. p. [email protected]

Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų organizavimas

Vyriausioji metodininkė mokymams Roma Lazinkienė  

 

Tel. 852111328

El. p. [email protected]

Bibliotekų veiklos tyrimo, organizavimo, administravimo ir valdymo klausimai:  bibliotekų veiklos analizė ir vertinimas, metodikos taikymas, ataskaitų rengimas, tyrimo medžiagos viešinimas Vyriausioji metodininkė Greta Bacevičiūtė 

 Tel. 852616727

 El. p. [email protected]

Asmens duomenų apsaugos klausimai

Vyr. metodininko padėjėja – asmens duomenų apsaugos pareigūnė Neda Palubinskaitė  

Tel. 852111336

El. p. [email protected]

 

Universalioji dešimtainė klasifikacija, jos taikymas, naujienos; Kultūros paveldo, senų, retų, vertingų dokumentų fondų sudarymas ir tvarkymas; LIBIO fondų posistemės ir darbas su jomis; Dokumentų šifravimas ir autošifravimas; Dokumentų vertė

Informacinių išteklių centro vadovė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė 

Tel. 852107040

El. p. [email protected]

Informacinių išteklių fondo apskaita; Komplektavimas

Vyriausioji bibliotekininkė komplektavimui ir apskaitai Reda Steniulienė 

Tel. 852621771

El. p. [email protected]

Antrinės atranka (dokumentų nurašymas) Vyresnioji bibliotekininkė fondo atrankai Audronė Bražiūnienė 

Tel. 852621771

El. p. [email protected]

Bibliografinio aprašo kūrimas, katalogavimas, dalykinimas Vyriausioji bibliotekininkė metaduomenų kūrimui Marytė Laurinavičienė 

Tel. 852621143

El. p. [email protected]

Dokumentų skaitmeninimas Vyriausioji bibliotekininkė Tatjana Grigorčenkienė 

Tel. 852621143

El. p. [email protected]

 

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymų programa, tęstinio skaitmeninio raštingumo ugdymas bibliotekose

Vyriausioji informacinio raštingumo koordinatorė

Daiva Kiminaitė

Tel. 852107006

El. [email protected]

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimas, dokumentų skolinimas ir rezervavimas Vyriausioji bibliotekininkė Lina Vidrinskienė

Tel. 852619809

El. p. [email protected]

Edukacinės veiklos bibliotekoje, skaitymo skatinimas, fondo aktualinimas 

 Vyriausioji bibliotekininkė Odeta Maziliauskienė

Tel. 852616763

El. p. [email protected]

Skaitytojų registracijos ir aptarnavimo duomenų apskaita, LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemės administravimas Vyriausioji bibliotekininkė Karolina Šutova

Tel. 852619809

El. p. [email protected]

Kraštotyros darbas

Vyriausioji bibliografė Zita Tiukšienė

Vyresnioji bibliografė Nijolė Sisaitė

Bibliotekininkė Jurgita Lazauskaitė

Tel. 852622121

El.p. [email protected][email protected] 

Kūrybinių edukacijų vedimas, knygų (ir kitų leidinių) parodų meninis apipavidalinimas ir kiti vizualiniai sprendimai bibliotekos erdvėse Dailininkė Kristina Karvelytė

Tel. 852619809

El. p. [email protected]

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba