Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Erasmus+ akreditacija

Nuo 2024 m. vasario 1 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešajai bibliotekai buvo suteikta „Erasmus+“ akreditacija, patvirtinanti, kad biblioteka yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo planą, kuris atspindi bibliotekos strateginės veiklos kryptis ir tarptautiškumo strategiją. „Erasmus+“ akreditacija – tai priemonė, skirta bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigoms, ketinančioms nuolat dalyvauti programos „Erasmus+“ mobilumo veikloje.

Projekto tikslas – Vilniaus regiono viešųjų bibliotekų specialistų įgyvendinančių suaugusiųjų švietimo programas, bendrųjų ir profesinių kompetencijų stiprinimas mobilumo veiklų pagrindu. 

Planuojamos veiklos: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (toliau – VAVB)  konsorciumo pagrindu teiks paraišką Švietimo mainų paramos fondui, siekdama gauti finansavimą mobilumo vizitams Europos viešosiose bibliotekose, suaugusiųjų švietimo centruose ir kitose organizacijose.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka kuria Regiono bibliotekų mobilumo konsorciumą, įsipareigoja reguliariai vykdyti mobilumo veiklas, laikytis „Erasmus“ kokybės standartų, skatinti dalyvių lygybę, įvairovę, darnios plėtros tikslų įgyvendinimą, stiprins medijų ir informacinio raštingumo, kritinio mąstymo įgūdžius. Būsimos mobilumo veiklos atitiks VAVB „Tarptautiškumo strategijos“ tikslus ir uždavinius, kurie atitinka ir konsorciumo narių veiklos kryptis:

  1. Didinti Bibliotekos matomumą tarptautiniu mastu.
  2. Užtikrinti profesinių ir asmeninių bibliotekininkų kompetencijų ugdymo tęstinumą, mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimą.

2024 m. biblioteka planuoja surengti ne mažiau kaip du mobilumo vizitus, kurių metu programos dalyviai turės galimybę tobulinti žinias ir stiprinti profesines kompetencijas. Kasmet planuojama organizuoti ne mažiau kaip 3 mobilumo veiklas per metus. Projektu siekiama ne tik stiprinti kompetencijas, bet ir megzti tarptautinius ryšius, įgytas žinias praktiškai pritaikyti darbui su savo bibliotekų bendruomenėmis. Taip pat, siekiama parengti Vilniaus Regiono bibliotekų suaugusių švietimo strategiją, apibrėžiant bendras veiklos sritis, temas.

Daugiau informacijos apie akreditaciją čia.

Kontaktinis asmuo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje:
Žydrūnė Tichanavičienė, Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vadovė, el. p. [email protected], tel. 8 5 2616727

 

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba