Veiklos sritys

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka yra Vilniaus regiono (Alytaus ir Vilniaus apskričių) teritorijoje veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras, kuris užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtros programų vykdymą, aptarnauja vartotojus, suteikia galimybių tenkinti kultūros, savišvietos ir švietimo  poreikius.

Pagrindinės veiklos sritys:

  • universalaus dokumentų fondo kaupimas, saugojimas ir teikimas panaudai, ypatingą dėmesį skiriant Vilniaus regiono bendruomenių kultūros ir informacijos reikmėms;
  • Vilniaus regiono vartotojų aptarnavimas, tarpbibliotekinio ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslaugų teikimas;
  • dalyvavimas Vilniaus regiono kultūros plėtros programose, parodų ir kitų kultūros renginių organizavimas;
  • Vilniaus regiono bibliotekų plėtros projektų (programų) inicijavimas, rengimas, koordinavimas ir įgyvendinimas;
  • neformaliojo švietimo programų Vilniaus regiono bibliotekų darbuotojams rengimas ir vykdymas;
  • metodinė pagalba Vilniaus regiono viešosioms ir mokyklų (išskyrus aukštąsias) bibliotekoms, jų konsultavimas bibliotekų veiklos klausimais, rekomendacijų rengimas, gerosios praktikos sklaida;
  • Vilniaus regiono bibliotekų veiklos analizavimas, aktualių problemų tyrimai.
Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba