Viešųjų bibliotekų tikslas - atrasti, mokytis ir dalintis kartu su bendruomene

Viešųjų bibliotekų tikslas - atrasti, mokytis ir dalintis kartu su bendruomene

Viešosios bibliotekos, kaip regioniniai kompetencijų centrai, atlieka ir bendruomenių telkėjos vaidmenį. Vis labiau populiarėja iniciatyvos, kurios skatina atrasti, pažinti ir įprasminti kultūros paveldą, kurti bendruomenėms skirtus renginius, kalbėti apie mokymąsi visą gyvenimą. Kraštotyros informacija tampa vis svarbesnė tenkinant bendruomenės kultūros, pažintinius ir net turizmo poreikius. Kuriamos edukacinės programos ir įvairūs projektai, o jų dėka atsiranda naujos bibliotekų ir bendruomenių komunikacijos formos: stalo žaidimai, interaktyvūs žemėlapiai, rengiami protmūšiai, kraštotyros duomenų bazės, bendradarbiaujant su archyvais ir muziejais rengiamos pažintinės papildytos realybės programėlės ir mobiliosios aplikacijos, virtualūs gidai po žymius kultūros objektus ir vietoves. Tačiau nepamirštamas jaukus ir gyvas pokalbis su kraštiečiais-kūrėjais, iškiliomis asmenybėmis ir visuomenės veikėjais, kuriais žavisi skirtingų kartų atstovai bei iš kurių yra ko pasimokyti.

Tikriausiai nerasime vieningos taisyklės, kaip reiktų kalbėti su skirtingomis bendruomenėmis. Juk viešosios bibliotekos Lietuvoje ir užsienyje turi unikalią patirtį dirbant su kraštotyra bei gali ją pristatyti, pasitelkiant tiek tradicinius, tiek inovatyvius metodus, o bibliotekų lankytojai įtraukiami į kūrybines dirbtuves ir mokymo(si) programas. Tačiau kaip sukurti grįžtamąjį ryšį tarp bibliotekos ir jos bendruomenės? Kokių įrankių ar produktų trūksta tarptautiniam bendradarbiavimui?      

 Skirtingų bibliotekų patirtys vienam tikslui - pažinti ir mokytis su bendruomene

 Atrasti, mokytis ir dalintis. Šie raktažodžiai tapo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos įgyvendinamo Erasmus+ projekto „Cultural Heritage for the Future: Discover, Shareand Learn“ moto. Kartu su partneriais iš Švedijos, Danijos, Estijos ir Slovėnijos vykdomo projekto tikslas - susipažinti su nacionaliniu ir kitų šalių kultūros paveldu, pasakoti ir dalintis istorijomis, kurios apjungia įvairias kultūros ir mokymosi visą gyvenimą sritis. 

Projekto partneriai nuolat dalinasi savo patirtimi ir praktiniais pavyzdžiais dirbant su kraštotyrine informacija bibliotekose. Pavyzdžiui, Hiiu savivaldybės viešoji biblioteka organizuoja tiek vaikams, tiek suaugusiems skirtas mokymų programas ir skaitymo skatinimo iniciatyvas, tokias kaip Knygų kavinė (ang. Book Caffe) ar Dovana Estijai (angl. Gifts for Estonia). Biblioteka bendradarbiauja su Kardlos mieste esančiu Hiiumos muziejumi (angl. Hiiumaa Museum) kartais vadinamu „ilguoju namu“ (angl. Long House), jame organizuojamos edukacinės dirbtuvės kviečia susipažinti su Hiiumos salos istorija, vietos dialektu ir istoriniais reliktais.

Herningo viešoji biblioteka Danijoje dalinasi nuotraukomis, surinktomis iš Herningo istorijos archyvo, kurios sukuria lokalios istorijos enciklopediją puslapyje - herninghistorie.dk.  Mokymų ir vizitų  metu Herningo miesto ir aplinkinių Danijos Jutlandijos regiono miestelių kultūros įstaigose, pastebėtas ryškus savanoriavimo fenomenas, dėka savanorių-senjorų aktyvaus dalyvavimo vietos bendruomenių veiklose nuolat renkama, kaupiama, saugoma, platinama bendruomenių kraštotyrinė informacija bei kuriamos didžiulę pridėtinę vertę turinčios kolekcijos.

Slovėnijos Kranj viešosios bibliotekos specialistai kultūros paveldo temą sieja su individualiomis žmonių patirtimis ir žiniomis apie savo šeimos ir gimtojo miesto istoriją. Apie kultūros paveldo ypatumus kalbama telkiant vietos bendruomenes, sukuriant galimybes bendruomenių nariams patiems kurti turinį virtualioje erdvėje - puslapyje kamra.si. Puoselėjant regionų istoriją, kultūrą ir siekiant išsaugoti kolektyvinę atmintį, organizuojami reguliarūs susitikimai su senjorais. Jų metu bibliotekos savanoriai moko fiksuoti savo istorijas: kartu su trečiojo amžiaus universiteto atstovais rūšiuoja ir skenuoja fotografijas, kuria aprašymus. Surinkta informacija keliauja į teminius albumus ir brošiūras, tampa viešų pristatymų visuomenei turiniu.

Projekto partneriai iš Švedijos taip pat aktyviai įtraukia bendruomenes į mokymosi visą gyvenimą procesą per kraštotyrinę veiklą. Vaggeryd viešosios bibliotekos atstovai kuria partnerystės tinklus dalyvaudami tarptautinėse konferencijose, bendradarbiaudami su įvairiomis kultūros institucijomis savo mieste bei rengdami metodinę medžiagą bibliotekų specialistams-andragogams. Inicijuojami bendruomenės telkimo projektai, daug dėmesio skiriantys jaunimui („Būti ten, kur yra jaunas žmogus“), suteikiamos patogios erdvės kurti ir dalintis savo kūrybiniais rezultatais (angl. Markerspace).

Kraštotyros informacijos sklaidai – 3 intelektiniai produktai

Skirtingų šalių partnerystės rezultatas – 3 intelektiniai produktai (tyrimas, interneto svetainė ir gairės), sukurti ir tobulinami projekto įgyvendinimo metu. Už kiekvieno rezultato vykdymą ir sklaidą yra atsakinga konkreti partnerių biblioteka, tačiau prie pagrindinės koordinuojančios institucijos prisijungia ir kitos bibliotekos.

Vienas iš projekto rezultatų –  bendras projektų partnerių tyrimas „Libraries for communities“ (atsakinga Vaggeryd viešoji biblioteka, Švedija), siejamas su kraštotyros aktualizavimu bibliotekose. Studijoje siekiama atskleisti, kodėl kultūros paveldo tema yra reikšminga suaugusiųjų švietime ir kaip ji gali pasitarnauti telkiant vietos bendruomenę. Nagrinėjamos tokios temos kaip: kultūros paveldo samprata, kraštotyros vaidmuo bendruomenių gyvenime, bibliotekų bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir bibliotekų vietos istorijos (angl. local history) komunikaciją. Antroji tyrimo dalis – praktiniai darbo kraštotyros srityje pavyzdžiai (žaidimai, virtualios realybes produktai, duomenų bazės ir kt.). Joje atkleidžiamos projekto partnerių bibliotekų patirtys, iniciatyvų ir skirtingoms visuomenės grupėms organizuojamų renginių bei paslaugų pristatymai, kuriuos papildo nuotraukos ir vaizdo įrašai.

Tarptautinių bibliotekų iniciatyvų pavyzdžiai tapo ir kitų intelektinių produktų dalimi, tarp kurių ir kraštotyros svetainėBendruomenių kraštotyra“ (Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Lietuva).  Ši svetainė tai duomenų rinkinys arba „korys“, į kurį savo „medų“ – prisiminimus, pasakojimus, vaizdinę medžiagą – gali atnešti kiekvienas, besirūpinantis savo šalies ar regiono paveldo išsaugojimu. Taip pat šios svetainės turinys tiks visiems, norintiems pagilinti žinias apie Vilniaus ir Alytaus apskričių kultūros paveldą bei patiems prisidėti prie jo sklaidos. Svetainė kuriama remiantis partnerių šalių patirtimi: Herningo viešosios bibliotekos Danijoje produktu – lokalios istorijos enciklopedija puslapyje herninghistorie.dk. ir Slovėnijos Kranj viešosios bibliotekos virtualiu nuotraukų albumu puslapyje kamra.si. „Bendruomenių kraštotyros“ svetainė suteikia galimybę ne tik sužinoti apie tam tikras vietoves bei asmenybes, bet ir patiems įkelti savo krašto, giminės istoriją. Tereikia užpildyti nedidelės apimties anketą, kurios duomenis patikrins svetainės administratorius. Galima sakyti, kad interneto svetainės aktyvumas priklauso nuo jos sekėjų įsitraukimo ir produkto viešinimo kampanijos bibliotekų specialistams, kraštotyrininkams, andragogams ir kitiems asmenims, kurie domisi savo krašto istorija.

Projekto metu paruoštos jungtinės projekte dalyvaujančių bibliotekų rekomendacijos- gairės, „Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“ (atsakinga Herning biblioteka, Danija). Metodinė medžiaga pirmiausia skirta kraštotyrininkams profesionalams, tačiau ir visiems, kurie dirba su bendruomenių įtraukimu į šią veiklą. 8 žingsnių programa leis atrasti, pažinti ir mokytis, kartu su savo bibliotekos bendruomene bei supažindins su pagrindiniais profesinio tobulėjimo ir veiklų planavimo principais, darbo su savanoriais ir suaugusiųjų auditorijomis metodais.

Visų produktų kūrimo procesą papildo tarptautiniai partnerių susitikimai, kvalifikacijos kėlimo (mokymai) ir projekto viešinimo renginiai.

Projekto rezultatai tinkami visiems

Intelektiniai produktai bus pritaikyti naudoti žmonėms, kurie turi specialiųjų poreikių (regos sutrikimų turintiems žmonėms – interneto svetainė bus papildyta teksto šrifto ir kontrasto didinimo programine įranga). Projekto rezultatai produktai taps įrankiais, kuriais galės naudotis suaugusieji, patiriantys socialinę atskirtį dėl ekonominių, geografinių ar išsilavinimo priežasčių, pavyzdžiui, besimokantys suaugusieji, gyvenantys mažesniuose miesteliuose ar kaimuose ir dėl to negaunantys prieigos prie plataus kraštotyrinės informacijos spektro. Jie galės ne tik surasti įvairaus pobūdžio kraštotyrinę informaciją bet ir ją papildyti. Bibliotekininkų, andragogų, kraštotyrininkų, bibliografų įtraukimas į projekto veiklas vyksta nuolat. Visi besidomintys suaugusiųjų švietimu, yra kviečiami prisijungti prie įvairių renginių, vykdomų partnerių šalyse-bibliotekose. Pastebima, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu stiprinama komunikacija su bibliotekų bendruomene, vis daugiau susidomėjimo sulaukiama iš besimokančiųjų suaugusiųjų. Siekiant sukurti dar platesnį bendradarbiavimo tinklą, planuojama kreiptis į Lietuvos Suaugusiųjų Švietimo Asociaciją, Trečiojo amžiaus universitetus, suaugusiųjų mokymų centrus, kad jie padėtų skleisti informaciją apie sukurtus intelektinius produktus bei išmokytų suaugusiuosius jais naudotis.

Tikimasi, kad tarptautinio bendradarbiavimo metu sukaupta kraštotyrinė informacija ir patirtis sukurs sąlygas Lietuvos ir užsienio partnerių bibliotekoms aktualizuoti kraštotyrinę veiklą ir jos naudojimą švietime, savo regionuose.

 

Projekto „Kultūros paveldas ateičiai: atrask, mokykis ir dalinkis“ įgyvendinimo laikotarpis: 2018.09.01 - 2020.08.31. Projekto numeris: 2018-1-LT01-KA204-047028. 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba