Suomijos bibliotekų patirtis integruojant migrantus

Suomijos bibliotekų patirtis integruojant migrantus

Tęsiant tarptautinio ERASMUS+ mobilumo projekto „Tarpkultūrinis migrantų švietimas – personalo kompetencijų tobulinimas“ veiklas kovo mėnesį buvo organizuota antroji Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus ir Švenčionių rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų specialistų mobilumo išvyka. Šios išvykos tema – darbas su migrantais Suomijos bibliotekose. Vizito metu aplankytos trys bibliotekos – Helsinkio miesto daugiakalbė (Multilingual LibraryPasila biblioteka, Vuosaari biblioteka, Sello biblioteka Espoo mieste – ir susitikta su informacinės duomenų bazės Infopankki.fi kūrėjais.

Informacijos specialistė Eeva Pilviö Pasila bibliotekos pristatė bibliotekos teikiamas paslaugas Suomijoje gyvenantiems užsieniečiams. Bibliotekos fonduose yra didelė vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų literatūros kolekcija retomis užsienio kalbomis. Didžiausios literatūros (knygų) ir muzikos kolekcijos yra rusų, estų, arabų, somalio, kinų, persų kalbomis Fondas suformuotas iš leidinių 80-čia įvairių užsienio kalbų. Taip pat bibliotekoje galima rasti ir muzikos įrašų, filmų, žurnalų, garso ir elektroninių knygų. Pasila biblioteka aktyviai naudojasi tarpbibliotekiniu abonementu, savo fondų knygomis dalindamasi su kitomis Suomijos bibliotekomis.

Pasila biblioteką aktyviai lanko atvykę migrantai iš kitu šalių. Migrantai įsikuria Suomijos pabėgėlių centruose ir į biblioteką atvyksta grupėmis lydimi šių centrų darbuotojų ir (arba) vertėjų, nes dauguma bibliotekininkų nekalba retomis kalbomis. Tad populiariausias bibliotekininko padėjėjas, dirbant su migrantais, yra įvairiomis kalbomis išleistas Darbo žodynas bibliotekininkui.

Vuosaari biblioteka taip pat aktyviai dirba su migrantais. Kadangi Suomijoje įvairioms institucijoms teikiami dokumentai elektroninėje erdvėje, atvykusiems migrantams labai svarbu gauti informacijos bei prieigą prie kompiuterių bei interneto. Bibliotekos specialistai pasakojo, kad vartotojai dažnai prašo konsultacijų, kaip užpildyti tam tikras dokumentų formas. Visgi bibliotekininkai ne visada nori ir gali prisiimti tokias užduotis, lankytojai skatinami dirbti savarankiškai. Tačiau bibliotekininkai turi galimybę pasikviesti atstovus iš valdžios institucijų ar tarnybų, kurie konsultuoja migrantus visais jiems rūpimais klausimais.

Sello biblioteka Espoo mieste – labiausiai išsiskiria savo paslaugomis pabėgėliams. Biblioteka siekia integruoti atvykėlius į visuomenę mokydama juos suomių kalbos, istorijos, organizuodama susitikimus su potencialiais darbdaviais. Bibliotekininkai migrantams padeda susikalbėti telefonu, tarpininkauja sprendžiant gyvenamosios vietos paieškos klausimus, socialines problemas. Susitikimo metu daug dėmesio buvo skirta bibliotekos bendradarbiavimo su Afganistano ambasada projektui. Suomijoje Afganistano ambasados nėra, tad bibliotekos darbuotojai politikams pasiūlė įkurti ambasadą bibliotekoje, tačiau tam pritrūko lėšų. Tuomet biblioteka pasikvietė Afganistano ambasados atstovus iš Švedijos atvykti į biblioteką porai dienų. Į pirmąjį susitikimą su ambasados darbuotojais atvyko daugiau nei 400 pabėgėlių iš Irano ir Afganistano. Taigi jau antrus metus kas du, tris mėnesius porai dienų į Espoo biblioteką atvyksta ir bibliotekos patalpose įsikuria Afganistano ambasada.

Paskutinė mobilumo diena buvo skirta susipažinimui su duomenų baze migrantams infopankki.fi. Tai daugiakalbė interneto išteklių sistema, kurioje surinkta ir pateikta svarbi informacija tiems, kurie planuoja persikelti  gyventi į Suomiją arba jau gyvena čia, dvylika skirtingų kalbų. Svetainėje Infopankki vartotojas gali surasti patikimą informaciją savo gimtąja kalba apie persikėlimą į Suomiją, apie įvairius karjeros, būsto, švietimo, sveikatos klausimus, sužinoti, kaip spręsti problemines situacijas, ar, kaip ir kur turiningai praleisti laisvalaikį. Infopankki svetainę administruoja Helsinkio mieste įsikūręs Infopankki biuras, kuriame dirba 6 darbuotojai. Svetainės reklaminių lankstinukų, skrajučių galima rasti visose viešose vietose, kur tik galima platinti reklaminę informaciją.

 

Parengė Violeta Bruvinskienė,

Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba