Konsultacijos

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos specialistai teikia nemokamas metodines konsultacijas savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojams. Teikiamos įvairios konsultacijos pagal iš anksto patvirtintas temas, kurios nurodytos formoje. 

Norėdami pasikonsultuoti, užpildykite puslapyje esančią formą, žinutės skiltyje aprašykite dominančią temą, kylančius klausimus ar problemas ir atsakingi specialistai su jumis susisieks per dvi darbo dienas.

Konsultacijos teikiamos ir tiesiogiai telefonu ar elektroniniu paštu susisiekus su atitinkamu bibliotekos specialistu.  

Tema Specialistas Kontaktai
 Regiono bibliotekų politika, vadyba, administravimas  Skyriaus vadovė Žydrūnė Tichanavičienė  

Tel. (8 5) 261 6727

El. p. [email protected]

Projektinės veiklos organizavimo klausimai: projektinės veiklos dokumentų valdymas, komunikacija su užsienio partneriais

Vyriausioji metodininkė projektams Roma Lazinkienė

Vyriausioji metodininkė projektams Greta Bacevičiūtė

Tel. 852616727

El. p. [email protected]

El.p. [email protected]

Komunikacijos klausimai: interneto svetainė, socialiniai tinklai, pranešimai spaudai, bendravimas su žiniasklaida, vidinė komunikacija Vyriausioji metodininkė komunikacijai Donata Baniūnienė 

Tel. 852107019

El. p. [email protected]

Regiono bibliotekų kvalifikacijos kėlimo ir mokymų organizavimas

 

 

Tel. 852111328

 

 Regiono bibliotekų statistika Vyriausioji metodininkė Audra Sadeckienė

Tel.  852111328

El. p. [email protected]

Bibliotekų veiklos tyrimų organizavimo, administravimo ir valdymo klausimai:  veiklos analizė ir vertinimas, metodikos taikymas, ataskaitų rengimas, tyrimo medžiagos viešinimas  

 Tel. 852616727

  

Asmens duomenų apsaugos klausimai

Vyr. metodininko padėjėja – asmens duomenų apsaugos pareigūnė Neda Palubinskaitė  

Tel. 852111336

El. p. [email protected]

 

Universalioji dešimtainė klasifikacija, jos taikymas, naujienos; Kultūros paveldo, senų, retų, vertingų dokumentų fondų sudarymas ir tvarkymas; LIBIO fondų posistemės ir darbas su jomis; Dokumentų šifravimas ir autošifravimas; Dokumentų vertė

Informacinių išteklių skyriaus vadovė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė 

Tel. 852107040

El. p. [email protected]

Informacinių išteklių fondo apskaita; Komplektavimas

Vyriausioji bibliotekininkė komplektavimui ir apskaitai Reda Steniulienė 

Tel. 852621771

El. p. [email protected]

Antrinės atranka (dokumentų nurašymas) Vyresnioji bibliotekininkė fondo atrankai Audronė Bražiūnienė 

Tel. 852621771

El. p. [email protected]

Bibliografinio aprašo kūrimas, katalogavimas, dalykinimas Vyriausioji bibliotekininkė metaduomenų kūrimui Marytė Laurinavičienė 

Tel. 852621143

El. p. [email protected]

Dokumentų skaitmeninimas Vyriausioji bibliotekininkė Tatjana Grigorčenkienė 

Tel. 852621143

El. p. [email protected]

 

Duomenų bazės, tęstinio skaitmeninio raštingumo ugdymas bibliotekose

Vyriausioji informacinio raštingumo koordinatorė Daiva Kiminaitė

Tel. 852107006

El. [email protected]

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimas, dokumentų skolinimas ir rezervavimas Vyriausioji bibliotekininkė Lina Vidrinskienė

Tel. 852619809

El. p. [email protected]

Edukacinės veiklos bibliotekoje, skaitymo skatinimas, fondo aktualinimas 

 Vyriausioji bibliotekininkė Odeta Maziliauskienė

Tel. 852616763

El. p. [email protected]

Skaitytojų registracijos ir aptarnavimo duomenų apskaita, LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemės administravimas Vyriausioji bibliotekininkė Karolina Šutova

Tel. 852619809

El. p. [email protected]

Kraštotyros darbas

Vyriausioji bibliografė Zita Tiukšienė

Vyresnioji bibliografė Nijolė Sisaitė

Bibliotekininkė Jurgita Lazauskaitė

Tel. 852622121

El.p. [email protected][email protected]

Kūrybinių edukacijų vedimas, knygų (ir kitų leidinių) parodų meninis apipavidalinimas ir kiti vizualiniai sprendimai bibliotekos erdvėse Dailininkė Kristina Karvelytė

Tel. 852619809

El. p. [email protected]

Taip pat yra galimybė organizuoti individualias ar grupines stažuotes, kurių metu būtu galimybė apsilankyti Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Dėl konkretesnės informacijos kreipkitės į kontaktinį darbuotoją: Audrutė Sadeckienė, tel. (8 5) 2111 328, el. paštas. [email protected] 

Bibliotekos pavadinimas
Vardas, Pavardė
Elektroninio pašto adresas
Konsultacijos tema
Žinutė
Jei reikia, prisekite norimas bylą (failą)
Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba