Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naxos ir EBSCO duomenų bazių administravimas

Programos pavadinimas

Naxos ir EBSCO duomenų bazių administravimas

Programos autoriai

VAVB vyriausioji informacinio raštingumo koordinatorė Daiva Kiminaitė

Programos tikslas

Pristatyti Vilniaus regiono SVB duomenų bazių administratoriams prenumeruojamų duomenų bazių – Naxos ir EBSCO, administravimo specifiką, supažindinti su jų viešinimo aptarnaujamose bendruomenėse galimybėmis ir būdais, taip siekiant didinti prenumeruojamų duomenų bazių regione panaudą.

Programos uždaviniai

1.  Suteikti teorinių ir praktinių žinių pristatant viešosioms bibliotekoms suteiktas Naxos ir EBSCO administravimo teises.

2.  Pristatyti prenumeruojamų duomenų bazių viešinimo priemones ir būdus.

3.  Aptarti prenumeruojamų duomenų bazių panaudos didinimo, labiau įtraukiant aptarnaujamas bendruomenes ir bibliotekų darbuotojus, siūlymus.

Trumpas programos aprašymas

Seminaras skirtas Vilniaus regiono SVB duomenų bazių administratoriams. Šio seminaro metu nagrinėsime, kokios viešosioms bibliotekoms yra suteiktos Naxos ir EBSCO administravimo sistemų teisės, aptarsime, kokia metodinė medžiaga yra parengta SVB duomenų bazių administratoriams ir kur ji publikuota, susipažinsime su praktiniais paieškos šiose duomenų bazėse pavyzdžiais, iliustruojančiais panaudos generavimą ir statistikos gerinimą, aptarsime VAVB taikomas priemones ir metodus, aptarnaujamoje bendruomenėje viešinant prenumeruojamas duomenų bazes. Siekiant grįžtamojo ryšio, diskutuosime apie Vilniaus regiono SVB duomenų bazių panaudos problematiką bei gerąją SVB patirtį, skatinant aptarnaujamas bendruomenes daugiau naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis.

Mokymams reikalingos priemonės:

Kompiuteris su interneto naršykle ir Zoom programa.

Programos trukmė

4 akad. val.

Programa parengta

2021 m.

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba