Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Korzystanie z Baz danych

W Czytelni Informacyjnej można korzystać z baz danych subskrybowanych i swobodnego dostępu.  Do niektórych subskrybowanych baz danych można uzyskać dostęp nie tylko z komputerów bibliotecznych, ale także przez połączenie z domu.

Jeśli Państwo są użytkownikami naszej biblioteki, w sprawie indywidualnego logowania, prosimy o kontakt przez e-mail [email protected] (w liście należy podać swoje imię i nazwisko, numer karty czytelnika i adres e-mail) lub zwrócić się do pracowników Czytelni Informacyjnej (II piętro).