Petras Zurlys

Petras Zurlys – bibliotekos direktorius nuo 1996 m.

Gimė 1954 m. gegužės 19 d., Burokaraisčio kaime (Varėnos rajonas).

Išsimokslinimas

1977 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę.

Darbinė veikla:

1977–1983 m. ėjo Ignalinos centrinės bibliotekos direktoriaus pareigas.

1983–1986 m. dirbo Lietuvos nacionalinės bibliotekos Spaudinių saugojimo skyriaus vedėju.

1986–1995 m. dirbo UAB „Fidus“ komercijos direktoriumi.

1995–1996 m. buvo laikraščio „Nekilnojamasis turtas“ vyriausiuoju redaktoriumi.

1996– iki šiol Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius.

Visuomeninė veikla:

2002–2005 m. ir 2008-2010 m. buvo Lietuvos bibliotekų draugijos (LBD) pirmininku. Šiuo metu yra LBD Tarybos narys, pirmininkės pavaduotojas.

Inicijavo Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos steigimą (1998 m.), ir dvi kadencijas vadovavo šiai asociacijai.

Nuo 2013 m. yra Lietuvos Respublikos trišalės tarybos kultūros komiteto pirmininkas.

Apdovanojimai:

2001 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekoje.

2004 m. Kunigaikščio Gedimino I laipsnio nominacija.

2004 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos suteiktas Geriausio bibliotekininko vardas.

2014 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk”.

Nuolat sėmėsi žinių ir patirties, dalyvaudamas stažuotėse, konferencijose ir kituose tarptautiniuose renginiuose (Austrijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Suomijoje, Estijoje, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Škotijoje, Argentinoje, Pietų Korėjoje, Kanadoje, Italijoje ir kt.).

Skaitymo festivalis
Bibliotekos rekonstrukcija
Mickevičiana
Vilnijos vartai
Knygų lobis
Bibliotekos pažangai 2
Saugokduomenis.lt
Interaktyvi biblioteka
Epaveldas
Knygos per penki TV