Sparnuotosios raidės

Leonardo Da Vinci

Sparnuotosios raidės

„Sparnuotosios raidės“ – tai unikalus pasakų rinkinys, perskaitomas keliais pojūčiais: rega, lytėjimu ir klausa. Tekstas pateiktas ne tik įprastu, bet ir akliesiems skirtu Brailio raštu, o nuostabios Vilmo Narečionio regimosios iliustracijos papildytos iškiliosiomis, kad būtų suprantamos lytint. Tai pirmoji knyga Lietuvoje regintiems ir neregiams vaikams, kurios iliustracijos prieš leidžiant knygą pirmiausia patikrintos neregių.