Kiškių sukilimas

Kazys Binkis

Kiškių sukilimas

Iliustruota Kazio Binkio poema mažiesiems kiškių draugams, su kuria užaugo ne viena skaitytojų karta. Į poemėlę įtraukiami liaudies pasakų personažai, kaimo vaikai ir kaimo garsenybės.