Kaip pradėti tikėti. Nauji didieji mažųjų klausimai, į kuriuos atsakė kun. Antanas Saulaitis

Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė

Kaip pradėti tikėti. Nauji didieji mažųjų klausimai, į kuriuos atsakė kun. Antanas Saulaitis

Knygelės "Kaip pradėti tikėti? Nauji didieji mažųjų klausimai, į kuriuos atsakė kun. Antanas Saulaitis, SJ" turinys padiktuotas vaikų. Jų klausimai suskirstyti į temas – apie Dievą, Bažnyčią, pasaulį ir kitus jiems rūpimus dalykus. Kartais net į labai panašius klausimus atsakymai išeina skirtingi, lyg nudažyti kita spalva, tačiau jie visada alsuoja meilės Dievui, žmonėms ir pasauliui dvasia. Todėl jie visada skelbia tą patį ir moko to paties: Dievas yra geras ir mylintis; pasaulis yra gražus ir įdomus; žmonės yra brangūs ir verti meilės; visada verčiau rinktis tikėti gėriu ir jo siekti, o ne bijoti blogio.