Kazio Bradūno šimtmečiui

Kazio Bradūno šimtmečiui

Lietuvių poetas gimė 1917 m. Vilkaviškio krašte, Kirsų kaime. Besimokydamas Vilkaviškio gimnazijoje, sukūrė pirmuosius eilėraščius. Jie buvo išspausdinti periodiniuose leidiniuose - „Ateities spinduliai“, „Ateitis“ ir kt. Vėliau studijavo lituanistiką Vytauto Didžiaujo ir Vilniaus universitetuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1949 m. emigravo į JAV. Gyveno Baltimorėje, Čikagoje. Svečioje šalyje K. Bradūnas ne tik kūrė, bet ir rašė kritikos straipsnius, redagavo knygas, įsijungė į išeivijos kultūrinę veiklą. 1995 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. Mirė 2009 m., palaidotas Antakalnio kapinėse.

Išleistos kelios dešimtys jo kūrybos knygų. Pirmoji - „Vilniaus varpai“ (1943 m.), paskutinė - „Sutelktinė“ (2001 m.). K. Bradūnas vadinimas „Žemininku“ - kūryba susijusi su žeme plačiąja prasme. Naudodamasis tradicinėmis poezijos kūrimo priemonėmis (pakartojimai, palyginimai, paralelės, klausimai/atsakymai), jis vaizduoja emocinį kūrybos išgyvenimą, kuris išsakomas taip, tarsi turėtų būti skaitomas it kolektyvinė apeiga ar ritualas.

K. Bradūnas įvertintas keliais labai reikšmingais apdovanojimais. 1992 m. įteikta Lietuvos kultūros ir meno premija. 1994 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu. 2002 m. tapo „Poezijos pavasario“ laureatu. 

Kazio Bradūno kūrybai skirta paroda Vaikų bibliotekoje, Labirinto pabaigoje. Kviečiame apžiūrėti ir prisiminti poeto kūrybą. 

Giedrė Narbutaitė
Vyresnioji bibliotekininkė
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji Vaikų biblioteka