lt

Ieškome Vaikų bibliotekos vyresniojo bibliotekininko – edukatoriaus (-ės)

Ieškome Vaikų bibliotekos vyresniojo bibliotekininko – edukatoriaus (-ės)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (Trakų g., Vilnius) ieško Skaitytojų aptarnavimo skyriaus Vaikų bibliotekos vyresniojo bibliotekininko-edukatoriaus (-ės). Pareigybės lygis – A2, algos koeficientas nuo 5,7 iki 6 (priklausomai nuo profesinio darbo patirties). Darbo sutartis neterminuota.

Darbo pobūdis:

– organizuoti edukacinius užsiėmimus, ekskursijas, rengti knygų, dokumentų, mobilias, virtualias, stendines ir kt. parodas Vaikų bibliotekoje ir Regione;

– inicijuoti ir kurti naujus edukacinius užsiėmimus, pritaikytus tam tikrai amžiaus arba tikslinei grupei, rengti edukacinių programų aprašus bei metodinę medžiagą edukacijoms įgyvendinti bibliotekoje nustatyta tvarka;

– vykdyti įvairias skaitymo skatinimo veiklas pagal savo kompetenciją, informuoti skaitytojus apie vykstančius renginius, projektus, įvykius, teikiamas paslaugas;

– dalyvauti rengiant, organizuojant ir įgyvendinant Vaikų bibliotekos renginius, projektus ir kitas veiklas;

– konsultuoti ir aptarnauti Vaikų bibliotekos lankytojus paskirtoje darbo vietoje, vykdyti skaitytojų registraciją pagal nustatytas aptarnavimo procedūras, atsakyti už aptarnavimo kokybę pagal savo kompetenciją;

– dalintis profesiniais pasiekimais ir patyrimu su kitais edukatoriais, skyriaus bei Regiono bibliotekų darbuotojais; prisidėti prie įvairių bibliotekos regioninių veiklų, projektų bei iniciatyvų;

– nuolat kelti kvalifikaciją: dalyvauti konferencijose, seminaruose, naudotis naujausia informacija bei leidiniais bibliotekoje ir už jo ribų;

– palaikyti komunikacinius ryšius su Bibliotekos bendruomenės nariais, teikti patikimą informaciją;

– atsakyti už metinių uždavinių planingą įgyvendinimą nustatyta tvarka.

Reikalavimai:

– turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

– būti susipažinęs (- usi) su LR įstatymų, teisės ir norminių aktų reikalavimais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą; gebėti pateikti edukacijų, ekskursijų, mokymų medžiagą įvairaus amžiaus vaikams;

– mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti priskirtas veiklas bei dirbti komandoje;

– dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

– mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų) B1 lygiu.

Gyvenimo aprašymo (CV) ir trumpo motyvacinio laiško lauksime iki 2022 m. rugsėjo 9 d.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Danutė Blažuk, [email protected], (8 5) 262 5570.

Informuosime ir pokalbiui pakviesime tik atrinktus kandidatus.

Konfidencialumą garantuojame.