Bibliotekos pradžia 1950 metais

Bibliotekos pradžia 1950 metais

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka įsikūrusi buvusiuose Juozapo ir Sofijos Tiškevičių rūmuose, menančiuose gilią istoriją. Pirmosios autentiškos žinios apie bibliotekos pastatą išlikusios XVII a. pirkimo - pardavimo akte. Tačiau manoma, kad namas galėjo būti pastatytas dar XVI a. antroje pusėje, o XVII a. pabaigoje jau buvo restauruotas. Iš minėtojo dokumento aiškėja, kad namas tuo metu jau perėjo į ketvirtojo savininko rankas. Pastatas priklausęs Vilniaus pranciškonams, nuo 1779 metų priklausė Lietuvos armijos generolui Jeronimui Zenkovičiui, kuris 1792 m. paliko rūmus savo broliui Vilniaus katedros kanauninkui Ignui Zenkovičiui. Per penkiasdešimt XVIII a. metų (1741-1791) namas turėjo net trylika šeimininkų. XVIII a. pastatas buvo perstatinėjamas, iš esmės remontuotas, pristatyti nauji korpusai. Ir to meto archyviniuose dokumentuose jis jau vadinamas rūmais. Pastatas buvo perstatinėjamas bei remontuojamas ir vėlesniais laikais. XIX amžiuje pastatas priklausė Tiškevičių giminei.

Labai marga šio namo XX a. pradžios istorija. Čia buvo įsikūrusios įvairiausios įstaigos, parduotuvės, kontoros, gyvenamieji butai. Iš 1908 m. Šatrijos Raganos rašyto laiško sužinome, kad rašytoja gyveno viename iš šiame name nuomotų butų. 1923 m. valdą iš Tiškevičių įsigijo Vilniaus prekybos bankas. Antrojo pasaulinio karo metais pastatas nenukentėjo. Nuo 1950-ųjų metų prasideda bibliotekos istorija.

1950 m. rudenį įsteigta ir pradėjo veikti Vilniaus sritinė biblioteka. Ji laikinai prisiglaudė 20 kv. m. tuometinio Vilniaus srities kultūros-švietimo įstaigų komiteto Tarybos patalpose (dabar Rašytojų g. 40). Spalio mėnesį bibliotekoje dirbo jau 16 darbuotojų. Kaip sritinė biblioteka veikė trejus metus, panaikinus Lietuvoje sritis, keitėsi ir jos pavadinimas. 1951 m. gegužės mėn. biblioteka persikėlė į tuometinės Vilniaus miesto 2-osios bibliotekos patalpas (Trakų g. 10), į vieną iš Vilniaus senamiesčio pastatų, kuriame pamažu buvo formuojami atskiri bibliotekos padaliniai. Šiais metais jau buvo registruota 2247 skaitytojai. Bibliotekos skaitytojai daugiausiai buvo besimokantieji: aukštųjų mokyklų studentai, aukštesniųjų, profesinių bei vidurinių mokyklų moksleiviai bei jau baigusieji studijas, suaugusieji skaitytojai. Praėjus metams, 1953, biblioteka reorganizuota į Vilniaus viešąją biblioteką, na, o 1955 metais minint 100-ąsias Adomo Mickevičiaus mirties metines, bibliotekai suteikiamas šio poeto vardas.