Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos

Genovaitė Ivaškevičienė

Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengtų ir išleistų leidinių aruodą papildė naujas leidinys „Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos: tyrimo medžiaga ir rekomendacijos“. Leidinio autorė – Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyriaus vyriausioji metodininkė Genovaitė Ivaškevičienė.

Kraštotyros darbo pagrindą viešojoje bibliotekoje sudaro krašto ir kraštotyros dokumentų fondo, informacijos apie kraštą ir kraštiečius kaupimas bei sklaida. Šiuos uždavinius kiekviena savivaldybės viešoji biblioteka (SVB) gali įgyvendinti tik dirbdama kryptingai ir apgalvotai.

Atkurtosios nepriklausomybės metais atsirado galimybė itin išsamiai kaupti kraštotyros fondus ir informaciją. Apibendrintų duomenų apie bibliotekų kraštotyrą nėra, todėl šiame leidinyje stengtasi pateikti tokius duomenis apie darbą, kuris viešosioms bibliotekoms yra prioritetinis.

Leidinyje „Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos“ pateikiama anketinių tyrimų metu (2014–2015 m.) surinkta medžiaga (49 rajonų SVB), taip pat remiantis analize apibendrinti duomenys iš SVB metinių ataskaitų ir iš interneto svetainėse pateiktos medžiagos apie kraštotyros išteklių fondą, jo sudėtį, apskaitą, katalogų, kartotekų ir DB būklę, dokumentų paiešką ir sklaidą. Paviešinta geroji rajonų SVB kraštotyros darbo patirtis, suformuluotos išvados ir pateiktos rekomendacijos kraštotyros darbui tobulinti.

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba