Projektų valdymas bibliotekininkams

Programos pavadinimas Projektų valdymas bibliotekininkams
Programos autoriai VAVB direktoriaus pavaduotoja, RBMVC vadovė dr. Laura Juchnevič
Programos tikslas  Stiprinti bibliotekininkų kompetencijas valdant projektus; skatinti bibliotekininkų kūrybingumą ir netradicinį požiūrį į bibliotekos veiklas, įgyvendinant projektus
Programos uždaviniai

 Suteikti teorinių žinių apie projektų valdymą bibliotekose:
1.1 Planavimas
1.2. Organizavimas
1.3. Įgyvendinimas
1.4. Kontrolė
1.5. Atsiskaitymas
1.6. Projekto vadovas ir komanda
2. Susipažinti su praktiniais projektų valdymo bibliotekose pavyzdžiais:
2.1. Finansavimo šaltiniai
2.2. Projektų įgyvendinimo eiga
2.3. "Gerieji" pavyzdžiai
3. Įtvirtinti žinias atliekant praktines užduotis

Trumpas programos aprašymas

Projektų valdymas - jau tapusi kasdienė veikla bibliotekose, reikalaujanti tiek praktinių, tiek teorinių specialiųjų vadybos žinių projektų valdymo srityje. Projektai yra būtini bibliotekose, siekiant kurti ir diegti naujas paslaugas ir produktus, įgyvendinti naujas ir netradicines veiklas, surasti naujas veiklos nišas, išnaudoti bibliotekos potencialą, pritraukti ir surasti partnerių ir rėmėjų, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis ir kt.
Dėl bibliotekų veiklos specifiškumo ir finansinių išteklių, dažniausiai projektine veikla užsiima projektinės veiklos patirties ir šios srities žinių neturintys, informacijos ir komunikacijos srities specialistai. Dažnai projektinė veikla yra atskiriama nuo strateginės bibliotekų vadybos veiklos, paliekant šią veiklą konkrečių darbuotojų ar darbuotojų grupės atsakomybei, neintegruojant į kitas vadybos veiklas, o projektai rengiami ir vykdomi vadovaujantis nuomonėmis ar nuojautomis, "gesinant" aktualias bibliotekos problemas, o ne siekiant veiklą tobulinti, plėsti.
Šiuo metu didžiausias poreikis yra ruošti specialistus, galinčius kokybiškai ir profesionaliai suplanuoti, paruošti, įgyvendinti ir atsiskaityti už bibliotekos projektus, bendradarbiaujant su kitų bibliotekų specialistais, atsakingais už projektų valdymą.

Programos trukmė 8 akad. val.
Programa parengta 2013 m.

Mokymų lektorė

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba