Elektroninės paslaugos bibliotekose

Programos pavadinimas Elektroninės paslaugos bibliotekose
Programos autoriai

VAVB direktoriaus pavaduotoja, RBMVC vadovė dr. Laura Juchnevič

Programos tikslas Stiprinti bibliotekų darbuotojų kompetencijas ir gebėjimus teikti inovatyvias elektronines bibliotekų paslaugas bendruomenėms.
Programos uždaviniai

Susipažinti su kintančios visuomenės kuriamais aplinkos veiksniais bibliotekoms;
Gebėti atskirti, išskirti ir klasifikuoti el. paslaugas;
Susipažinti su el. paslaugų bibliotekose pavyzdžiais Lietuvoje ir užsienyje;
Išanalizuoti Lietuvos bibliotekų teikiamas el. paslaugas (privalumai ir trūkumai).

Trumpas programos aprašymas

Nuolat kintanti ir dinamiška aplinka kelia iššūkius socialinėms institucijoms – bibliotekoms. Vienas iš aplinkos veiksnių, turintis įtaką bibliotekoms, – informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra, socialinių tinklų įsigalėjimas. Bibliotekos, neatsilikdamos nuo naujovių, šiuolaikines technologijas ir socialinius tinklus taip pat naudoja savo veikloje kurdamos ir teikdamos visuomenei nuotolines elektronines paslaugas. El. paslaugos gali būti sėkmingas teikiamų realių paslaugų papildymas ir/arba pakaitalas, bibliotekose visuomenei pristatomos ir padaromos prieinamos kitų institucijų sukurtos el. paslaugos, pavyzdžiui, per el. valdžia, prenumeruojamos duomenų bazės, informacinės sistemos.
El. paslaugos bibliotekose sudaro sąlygas išplėsti savo teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas plačiau, už bibliotekos sienų dėl joms būdingų bruožų: orientuotos į skirtingas auditorijas, todėl sudaro sąlygas ir socialinės atskirties grupėms jomis naudotis; sukuria interaktyvumo galimybes ir pojūtį; yra inovatyvios; sudaro sąlygas socialumui; yra prieinamos 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.
Programos perteikimo metu siekiama ne tik teoriškai pristatyti ir aptarti bibliotekų el. paslaugas kintančioje visuomenėje, bet ir išanalizuoti praktinius Lietuvos ir užsienio pavyzdžius, susisteminti savo bibliotekos el. paslaugų idėjas.

Programos trukmė 8 akad. val.
Programa parengta 2016 m.

Mokymų lektorė

    

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba