Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

EBSCO DB turinys

Programos pavadinimas

EBSCO DB turinys

Programos autoriai

VAVB vyriausioji informacinio raštingumo koordinatorė Daiva Kiminaitė

Programos tikslas

Pristatyti EBSCO Publishing duomenų bazę – viso teksto mokslinių straipsnių socialinių, humanitarinių, medicinos, technikos ir kitų mokslo sričių 10-ties duomenų bazių paketą, taip siekiant didinti EBSCO Publishing duomenų bazės panaudą regione.

Programos uždaviniai

1.  Suteikti teorinių žinių apie EBSCO Publishing duomenų bazę – pateikti išsamią informaciją apie atskiras šio paketo duomenų bazes, atskleisti publikuojamos informacijos įvairovę.

2.  Aptarti informacijos paieškos skirtingose EBSCO Publishing duomenų bazėse galimybes, pademonstruoti skirtingus informacijos paieškos būdus bei įvairius paieškos nustatymus.

3.  Pristatyti galimus veiksmus su gautais paieškos rezultatais, supažindinti su asmeninės paskyros sukūrimo bei kitomis galimybėmis.

Trumpas programos aprašymas

Seminaras skirtas Vilniaus regiono SVB duomenų bazių administratoriams, kitiems SVB darbuotojams. Detaliai susipažinsime su EBSCO Publishing duomenų bazės paketu, išsiaiškinsime, kokio pobūdžio informacija pateikiama 10-tyje skirtingų duomenų bazių ir kuo ši informacija gali būti patraukli SVB aptarnaujamoms bendruomenėms. Aptarsime skirtingus informacijos paieškos būdus bei įvairių paieškos nustatymų galimybes. Išsiaiškinsime, kokius veiksmus galime atlikti su gautais paieškos rezultatais. Susipažinsime su straipsnių formatais, informacijos valdymo ir kitais naudingais EBSCO Publishing duomenų bazės įrankiais. Seminaro pagrindinis akcentas – išsamios teorinės žinios apie EBSCO Publishing duomenų bazę, kurių tolesnė sklaida aptarnaujamose bendruomenėse galėtų prisidėti prie šio mokslinių straipsnių duomenų bazių paketo panaudos augimo Vilniaus regione.

Mokymams reikalingos priemonės:

Kompiuteris su interneto naršykle ir Zoom programa.

Programos trukmė

4 akad. val.

Programa parengta

2021 m.

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba