lt

Mums reikėjo laisvės

Vytautas Plečkaitis

Mums reikėjo laisvės

Vytautas Plečkaitis – istorikas, diplomatas, politikas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras; Klaipėdos Sąjūdžio tarybos iniciatyvinės grupės ir Sąjūdžio Seimo narys, išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą. 1992 m. perrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, dirbo Seimo Užsienio reikalų komitete, buvo Lietuvos–Lenkijos tarpparlamentinės grupės pirmininku. 1996 m. prezidento paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Ukrainoje, vėliau Moldovoje ir Gruzijoje (reziduojant Kijeve). 2001–2005 m. užsienio reikalų ministro patarėjas ypatingiesiems pavedimams. Nuo 2005 m. pabaigos – generalinis konsulas Ženevoje, 2007 m. paskirtas pirmuoju Lietuvos ambasadoriumi Šveicarijoje.

Su Janu Vidackiu (Jan Widacki) išleido knygą „Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1917–1994" (1998), parašė monografiją „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys" (2016), knygas „Šveicarija, kurios nepažįstame" (2013), „Masonai: laisvieji mūrininkai, kūrę ir stiprinę Lietuvą" (2018), iš vokiečių kalbos išvertė A. Giese'ės knygą „Laisvieji mūrininkai" (2006). Spaudoje ir interneto portaluose publikuoja straipsnius aktualiais viešojo ir politinio gyvenimo klausimais.

Šaltinis

Bendruomenių kraštotyra
Vasara su knyga
Mickevičiana
Vilnijos vartai
Skaitymo festivalis
Bibliotekos rekonstrukcija
Epaveldas
Bibliotekos pažangai 2
Knygų lobis
Interaktyvi biblioteka