lt

Apkabinu praeitį: mano šeimos istorija

Kornelija Jankauskaitė

Apkabinu praeitį: mano šeimos istorija

Teatrologė Kornelija Jankauskaitė jautriai aprašo savo tėvų – Dzūkijoje gimusios politinės kalinės, tremtinės Jadvygos Černiauskaitės ir kupiškėno tremtinio Jono Jankausko – gyvenimišką realybę Sibire, pasakoja apie giminę, savo ir sesers šeimas, atskiruose skyriuose pristato įsimintinus žmones, su kuriais jai teko bendrauti. Autorė gana plačiai rašo ir apie Grincagalės kaime (Alizavos parapija) gimusius tėvo brolius – kariškį, rezistentą, politinį kalinį Juozą Jankauską ir choro dirigentą, pedagogą Praną Jankauską – ir seserį medikę, tremtinę Stasę Jankauskaitę-Jansonienę.

Šeimadienių biblioteka
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Biblioteka visiems
Mickevičiana
Skaitymo festivalis
Bibliotekos rekonstrukcija
Epaveldas
Bibliotekos pažangai 2
Interaktyvi biblioteka