Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Paulio Celano knygos „Kalbos grotos“ pristatymas

Paulio Celano knygos „Kalbos grotos“ pristatymas

Sausio 16 dieną Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta Paulio Celano knyga „Kalbos grotos“ (leidykla „Hieronymus“).

Pokalbyje dalyvavo knygos leidėjas Markus Roduner, vertėjas Linas Rybelis, redaktorius Dominykas Norkūnas, literatūrologė Inga Bartkuvienė, eilėraščius skaitė austrų poezijos mylėtoja Kristina Valentonienė.

Renginyje kalbėta apie šios rinktinės vertimą ir leidimą bei apie Celano gyvenimą ir kūrybą, Černivcų kultūrinės terpės įtaką poeto formavimuisi, literatūrines įtakas, holokausto patirtį, egzilį, komplikuotą santykį su kalba, genialumą ir psichinę ligą.

Knygoje versti tekstai iš visų kūrybos periodų: išversta kūrybos iš ankstyvųjų rinkinių „Aguona ir atmintis“, „Nuo slenksčio prie slenksčio“, iš brandžiosios poezijos rinkinių „Kalbos grotos“, „Niekeno rožė“, „Alsavimo krypsnis“, taip pat iš vėlyvosios kūrybos rinkinių „Gijų saulės“, „Šviesovara“, „Sniego vaidmuo“, „Laiko sodyba“. Versti ir programiniai, ir mažiau garsūs tekstai, reprezentuojantys Celano kūrybinį įvairiapusiškumą.

epaveldas
ibiblioteka
Knygos per penkiTV
Lietuvos ir Austrijos draugija
Austrų skaityklos