Spalio 9 d.: projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ pristatymas

Spalio 9 d.: projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios...

<p>Europos Sąjungos skaitmeninėje darbotvarkėje teigiama, kad iki 2020 m. gerokai padaugės naujų darbo vietų, kuriose reikės informacinių ir ry&scaron;ių technologijų įgūdžių. &Scaron;ia darbotvarke siekiama ne tik to, kad visi gyventojai naudotųsi internetu, bet ir kad orientuotųsi skaitmeniniame pasaulyje. Lietuvos Respublikos skaitmeninėje darbotvarkėje numatyta ugdyti gyventojų gebėjimus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir didinti jų informuotumą apie naujas technologijas ir elektronines paslaugas, vykdant edukacinius ir naujų technologijų, elektroninių paslaugų sklaidos projektus vie&scaron;osiose bibliotekose.</p>
<p>Įgyvendinant &scaron;į tikslą, 2017 m. pabaigoje startuos Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas &bdquo;Gyventojų skatinimas i&scaron;maniai naudotis internetu atnaujintoje vie&scaron;osios interneto prieigos infrastruktūroje&ldquo;.&nbsp; Kviečiame į jo i&scaron;ankstinį pristatymą Nacionalinėje bibliotekoje.</p>
<p><strong>Projekto tikslas &ndash; inovatyvios bibliotekos ir i&scaron;manūs vartotojai</strong></p>
<p>Projektu siekiama plėtoti ir atnaujinti vie&scaron;os prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą vie&scaron;osiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir&nbsp; vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.</p>
<p>Įgyvendinant projektą ketinama atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą daugiau nei 1200 vie&scaron;os interneto prieigos ta&scaron;kų vie&scaron;osiose bibliotekose. Be to, planuojama įsigyti ir specializuotos techninės ir programinės įrangos paketus, kuo geriau i&scaron;naudoti ir vie&scaron;inti pasaulyje sparčiai augančią robotikos rinką.</p>
<p><strong>Nauda bibliotekoms</strong></p>
<p>Įgyvendinus projektus &bdquo;<a href="https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/edukaciniai-projektai/bibliotekos-pazangai">Bibliotekos pažangai</a>&ldquo; ir &bdquo;<a href="https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/edukaciniai-projektai/bibliotekos-pazangai-2">Bibliotekos pažangai 2</a>&ldquo; pavyko pasiekti, kad bibliotekos jau ir &scaron;iuo metu aktyviai prisidėtų prie esminių strateginių Lietuvos ir ES tikslų: mokymosi visą gyvenimą skatinimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimo. Moderniose Lietuvos vie&scaron;osiose bibliotekose, užtikrinančiose visuomenės poreikius atitinkančią prieigą prie informacijos, žinių ir kultūros, lankytojų pastebimai daugėja. Tikimasi, kad projektas &bdquo;Gyventojų skatinimas i&scaron;maniai naudotis internetu atnaujintoje vie&scaron;osios interneto prieigos infrastruktūroje&ldquo; toliau ties minėtais projektais praskintą kelią i&scaron;manios visuomenės link.</p>
<p>***</p>
<p>Projektas finansuojamas i&scaron; 2014&ndash;2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto &bdquo;Informacinės visuomenės skatinimas&ldquo; 02.2.2-CPVA-V-524 priemonės &bdquo;Gyventojų skatinimas i&scaron;maniai naudotis internetu atnaujintoje vie&scaron;osios interneto prieigos infrastruktūroje&ldquo;.</p>
<p><img src="/data/public/thumbnails/2017/10/resize_400x400_es-kuriame-ateiti.jpg" alt="" width="400" height="200"></p>
<p><strong>Trumpai apie renginį</strong></p>
<table width="0">
<tbody>
<tr>
<td width="180">
<p><strong>Data</strong></p>
</td>
<td width="463">
<p>spalio 9 d.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="180">
<p><strong>Laikas</strong></p>
</td>
<td width="463">
<p>14 val.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="180">
<p><strong>Vieta</strong></p>
</td>
<td width="463">
<p>Konferencijų salė, V a.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="180">
<p><strong>Dalyvavimas</strong></p>
</td>
<td width="463">
<p>dalyvių skaičius ribotas, pra&scaron;ome registruotis <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu7Nu1A7PB1vS2-_3n9oIXpr22gNqkp7CSpxnu0JWhFbAh5A/viewform">čia &gt;</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="180">
<p><strong>Organizuoja</strong></p>
</td>
<td width="463">
<p>Nacionalinė biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="180">
<p><strong>Stebėkite transliaciją</strong></p>
</td>
<td width="463">
<p>per LNB YouTube&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=q8LO4oZlLLk&amp;feature=youtu.be" target="_blank">kanalą</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba