Projektas „Migrate to Library” Lietuvoje – bibliotekos atviros migrantams

Projektas „Migrate to Library” Lietuvoje – bibliotekos atviros migrantams

Bibliotekos tampa labai svarbios veikėjos migrantų integracijos procese, todėl partnerės organizacijos iš Lenkijos, Kroatijos, Ispanijos ir Lietuvos nuo 2017 m. įgyvendina Erasmus+ projektą „Migrate to Library“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas migrantams, pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams integruotis į visuomenę, nepaisant amžiaus, religijos, tautybės ar socialinės padėties. Viso projekto laikotarpiu siekiama pasidalinti bibliotekinio darbo su šiomis tikslinėmis auditorijomis patirtimis, pagilinti žinias ir sustiprinti kompetencijas, mažinti segregaciją ir diskriminaciją teikiant visas integracijai reikalingas informacines ir kultūrines paslaugas bibliotekose.

Projekto dalyviai kėlė kvalifikaciją mokymuose Kroatijoje ir Lenkijoje tema „Palaikykime daugiakultūriškumą“ („Stand on Multiculturalism“), vykdė diskusijas projekto partnerių susitikimų metu, planuoja paruošti gaires, kuriomis galės naudotis kitų šalių bibliotekų specialistai, susiduriantys su šia problematika savo šalyse.

Dalyvaudami projekte bibliotekininkai ypač daug dėmesio skiria migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų informacijos ir kultūrinių poreikių nustatymui, bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo klausimams, naujų paslaugų kūrimo planavimui, atviros ir saugios aplinkos bibliotekose kūrimui. Specialistai nustatė kelis kertinius momentus, kuriuos bibliotekos turi įgyvendinti, siekdamos tapti migrantų integracijos proceso dalimi. Planuojama suformuoti dokumentų fondus, kurie būtų prieinami ir aktualūs migrantų bendruomenėms (atsižvelgiant į bendruomenių vartojamą kalbą; mokymuisi palankią aplinką, kurioje migrantai galėtų pristatyti savo kultūrą ir mokytis šalies kalbos; suteikti prieigą prie informacinių ir komunikacinių technologijų, kurių pagalba migrantai galėtų susisiekti su artimaisiais ar ieškoti aktualios informacijos.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, bibliotekos taps labiau matomos migrantų informacinio aptarnavimo srityje. Tai bus aptariama projekto „Migrate to Library“ partnerių iš Lenkijos, Kroatijos, Ispanijos ir Lietuvos susitikime, kuris vyks rugsėjo 24—27 d. Vilniuje. Susitikimą organizuoja Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba